Aqua Tech Hungary Kft

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
 

Aquatech General S.r.o.
Všeobecný popis našej činnosti 
Pri pôdnych podmienok v Európe – vrátane Slovenska – je v najvšeobecnejšom prípade použiteľné vákuové znížovanie hladiny podzemných vôd, a to v prípade takých prác hlbokej výstavby, pri ktorých výkon práce je sťažená, resp. znemožnená vysoká hladina pôdnej vody. Pri našej práci je nevyhnutné, aby sme disponovali technicky bezchybnou, spoľahlivou technológiou na znižovanie hladiny podzemných vôd.
 
V súlade s osobitnými projektovými požiadavkami rozširujeme náš potrubný systém, resp. počet studní. Na mieste výkonu práce sa naši skúsení manipulátori strojov postarajú o  precízny a presný výkon práce.


 
Pomocou pol tucta nákladných áut a viacerých obytných karavanov disponujeme so značnou mobilitou.
 
Pri nepretržitom rozvíjaní kapacity a technického pozadia sme dosiahli vedúce postavenie na Maďarskom trhu vákuových spoločností. V roku 2016 sme zdvojnásobili počet strojovní, tiež sme si zaobstarali 16 tonový nakladací stroj, ako aj príslušnú vrtnú jednotku v dĺžke 8 metrov. Tým bola v značnej miere zvýšená naša rýchlosť nasadenia, tým pádom aj konkurencieschopnosť.


O vyššie uvedenej technológií sa oplatí dozvedieť, nakoľko jej pomocou je možné vodu odčerpať aj v jemnom piesku a bahne, kde iné odčerpávacie techniky môžu byť neúčinné. Maximálna miera znižovania hladiny spodnej vody závisí od priepustnosti pôdy, ako aj od vzájomnej vzdialenosti jednotlivých vákuových čerpadiel. Vhodným vybavením a starostlivou prácou je možné v praxi v pár krokoch dosiahnuť 4 až 6 metrový pokles hladiny spodnej vody.
 
V procese vznikajúci sací účinok súčasne stabilizuje aj pôdu, čím sa zvyšuje bezpečnosť staveniska. Odvodnenie pracovných jám s väčšou hĺbkou sa môže vhodným spôsobom realizovať aplikovaním viacstupňových systémov vákuových studní. Postup odvodňovacieho systému: naši spolupracovníci vybudujú vyznačenú sieť zberných potrubí, osadia a zapoja vákuové studne, následne zberné potrubia zapoja na vákuovú strojovú jednotku. Odvodňovanie je proces prebiehajúci 24 hodín, ktorý si vyžaduje nepretržitý dohľad. Na odvodňovanie konkrétnych území má samorejme  vo veľkej miere vplyv štruktúra pôdy, z toho dôvodu môže aplikovaná technika na jednotlivých miestach odlišná.
 

 
Ďakujeme za Vašu pozornosť! Dúfame, že onedlho sa aj Vy stanete našimi spokojnými partnermi!

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky